فا EN AR

آموزش

به منظور آشنایی بیشتر با نحوه درون دهی اطلاعات XML (یا اکسل) نشریه خود از طریق سامانه ، می توانید از ویدیوها و فایل های آموزشی زیر استفاده کنید.

تماس با ما

Captcha
Reload